Amerika hakkında bilinenler bilmeniz gerekenler ?

Amerika hakkında bilgiler
Amerika hakkında bilgiler

Amerika hakkında bilgiler : Amerika’da hayat oldukça çeşitlidir ve ülke, farklı kültürlerin ve yaşam tarzlarının bir arada bulunduğu bir yerdir. Amerika’da yaşayanlar genellikle işlerini ve okullarını çok ciddiye alırken, aynı zamanda sosyal hayatlarını da önemserler.

Amerika’da yaşamak için çok farklı seçenekler vardır. Büyük şehirlerde yaşamak, genellikle yoğun bir iş ve sosyal hayatı ile birlikte gelirken, kırsal bölgelerde yaşamak daha sakin bir yaşam tarzı sunar.

Amerika’da hayat, kişinin yaşadığı bölgeye ve yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, Amerika’da yaşam oldukça yoğun, çeşitli ve fırsatlarla dolu bir deneyim sunar.

Amerika’nın tarihi

Amerika hakkında bilgiler : Amerika’nın tarihi, binlerce yıllık yerli halkların varlığına dayanmaktadır. Avrupalıların Amerika’yı keşfi, Kolumbus’un 1492 yılında Bahamalar’a ayak basmasıyla başlamıştır. İspanyol ve Portekizli kaşifler, ardından İngiliz, Hollandalı ve Fransız kaşifler de Amerika’ya gelmişlerdir.

İlk kalıcı Avrupa yerleşimleri, İspanyol sömürgeciler tarafından 16. yüzyılın başlarında Florida, Teksas, New Mexico ve Kaliforniya’da kurulmuştur. İngilizler ise 1607 yılında Virginia’da Jamestown’u kurarak yerleşime başlamışlardır.

Amerika, 1776’da İngiltere’den bağımsızlığını ilan etmiş ve Amerika Birleşik Devletleri adı altında federal bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. George Washington, yeni ülkenin ilk başkanı olmuştur.

yüzyılda Amerika, hızlı bir ekonomik ve sosyal değişim süreci yaşamıştır. Sanayi devrimi ile birlikte ülke, tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçiş yapmıştır. Sömürgeciliğe dayalı kölelik sistemi, 1860’larda iç savaş sonucu kaldırılmıştır.

yüzyılın başlarında Amerika, dünya siyasi ve ekonomik sahnesinde önemli bir güç haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı’na girmesiyle birlikte, dünya liderliğine yükselmiş ve savaş sonrası dönemde uluslararası işbirliği, insan hakları ve demokrasi savunuculuğu konusunda öncü bir rol üstlenmiştir.

Amerika, 1960’lardan itibaren çeşitli sosyal, siyasi ve kültürel hareketlere sahne olmuştur. Medeni haklar hareketi, Vietnam Savaşı karşıtı protestolar, kadın hareketi ve çevre hareketi gibi hareketler, ülkenin tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Bugün Amerika, dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine, çok kültürlü bir topluma, siyasi özgürlüklere ve insan haklarına saygı gösteren bir demokrasiye sahip bir ülkedir.

Amerika’nın coğrafyası

Amerika hakkında bilgiler : Amerika, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere iki ana kıtadan oluşmaktadır. Kuzey Amerika, Grönland hariç tüm ülkeleri içermektedir ve Meksika Körfezi, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Kuzey Kutup Denizi gibi sularla çevrilidir. Güney Amerika ise, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu ile çevrilidir.

Amerika hakkında bilgiler

Kuzey Amerika, büyük ölçüde dağlık ve platolardan oluşmaktadır. Kuzeybatı’da Rocky Dağları, Kuzeydoğu’da Appalach Dağları ve Orta Batı’da Büyük Ovalar yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin en yüksek noktası, Alaska’da bulunan Denali Dağıdır. Kuzey Amerika’nın en büyük nehri, Mississippi Nehri’dir ve ülkenin orta kesiminden güneye doğru akan uzun bir nehirdir.

Güney Amerika, And Dağları ve Brezilya Platosu gibi yüksek bölgelerle karakterizedir. Amazon Nehri, dünyanın en uzun nehri olarak Güney Amerika’dan geçmektedir ve dünya ormanlarının yaklaşık yarısını barındırmaktadır. Ayrıca, Güney Amerika’nın doğu kıyıları boyunca yer alan And Dağları, dünyanın en uzun dağ sırasıdır.

Amerika’nın coğrafyası, aynı zamanda çeşitli doğal afetlere de sahne olabilmektedir. Depremler, volkanik patlamalar, kasırgalar ve orman yangınları gibi doğal afetler sıklıkla görülebilmektedir. Ancak, Amerika’nın doğal güzellikleri de aynı şekilde dikkat çekicidir ve her yıl dünyanın dört bir yanından turistler bu güzellikleri görmek için ülkeyi ziyaret etmektedir.

Amerika hakkında bilgiler

Amerika’nın kültürü

Amerika hakkında bilgiler : Amerika’nın kültürü, tarihi boyunca farklı etnik grupların bir araya gelmesiyle şekillenmiştir. Bu nedenle, Amerika’nın kültürü oldukça çeşitlidir ve birçok farklı kültürel özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.

Amerika’nın kültüründe müzik, sinema, moda, yemek kültürü, spor ve sanat gibi birçok farklı alan önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle müzik, Amerika’nın kültüründe önemli bir yere sahiptir. Blues, country, rock, hip hop ve pop gibi müzik türleri, Amerikan müzik kültürünün en önemli öğeleridir. Ayrıca, Amerika’da Hollywood gibi dünya genelinde ün kazanmış bir film endüstrisi de bulunmaktadır.

Amerikan yemek kültürü de oldukça çeşitlidir ve dünya genelinde tanınmış yemeklerin yanı sıra, Amerika’ya özgü yemekler de bulunmaktadır. Fast food kültürü, hamburger, hotdog ve pizza gibi yemekler de Amerika’nın kültüründe önemli bir yer tutmaktadır.

Spor da Amerikan kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Amerikan futbolu, beyzbol, basketbol ve hokey gibi sporlar, Amerika’da oldukça popülerdir. Ayrıca, Amerika’da birçok önemli spor etkinliği de düzenlenmektedir, bunlar arasında Super Bowl, NBA Şampiyonası ve World Series gibi etkinlikler yer almaktadır.

Son olarak, Amerika’nın kültüründe sanat da oldukça önemlidir. Amerikan ressamları ve sanatçıları, dünya genelinde tanınmış ve etkileri hala devam eden eserler bırakmıştır. Ayrıca, Amerika’da birçok önemli sanat müzesi ve galerisi de bulunmaktadır.

Amerika’nın kültürü, farklı bölgelerindeki insanların ve farklı etnik grupların etkileşimi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Amerika’nın kültürü oldukça çeşitlidir ve her bölgesinde farklı kültürel özellikleri barındırır.

Amerika hakkında bilgiler

Amerika’nın eğitim sistemi

Amerika hakkında bilgiler :Amerika’nın eğitim sistemi federal sistem ile yönetilmektedir. Federal hükümet, eyaletlerin eğitim politikalarını belirleyen ve yönlendiren yasalar çıkarmaktadır. Ancak, eyaletlerin kendi bütçelerini kullanarak eğitim sistemlerini yönetme ve belirleme özgürlükleri de bulunmaktadır.

Amerika’da eğitim, ilkokuldan üniversiteye kadar farklı aşamalardan oluşmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimleri, öğrencilerin genel eğitimini tamamlamaları için verilmektedir. Üniversiteler ise daha özel alanlarda eğitim vermektedir.

İlkokul ve ortaokul, öğrencilere temel eğitim vermek için tasarlanmıştır. İlkokul, genellikle 5-11 yaş arasındaki öğrencileri kapsarken, ortaokul 11-14 yaş arası öğrencileri kapsamaktadır. Lise eğitimi ise 14-18 yaş arası öğrencileri kapsamaktadır.

Amerika’da okullar genellikle bölge okulları (public schools) ve özel okullar (private schools) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bölge okulları, devlet tarafından finanse edilmekte ve herhangi bir ücret ödenmeden eğitim alınabilmektedir. Özel okullar ise, öğrencilerin ebeveynlerinin özel olarak finanse ettiği okullardır ve genellikle daha yüksek bir eğitim kalitesine sahiptirler.

Amerika’da üniversite eğitimi, öğrencilerin kendi ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre seçtikleri programlarla devam etmektedir. Amerika’daki üniversiteler dünya genelinde saygınlığı olan birçok üniversiteye sahiptir. Özellikle Ivy League üniversiteleri, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Amerika hakkında bilgiler : Amerika’da hayat oldukça çeşitlidir ve ülke, farklı kültürlerin ve yaşam tarzlarının bir arada bulunduğu bir yerdir. Amerika’da eğitim sistemi, öğrencilere disiplinli bir yaklaşım sunmaktadır. Öğrencilerin okul kurallarına uymaları ve disiplinli bir şekilde çalışmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, Amerika’daki eğitim sistemi, öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi düşünebilmelerine de olanak tanımaktadır.

Amerika hakkında bilgiler

Amerika’nın sosyal sorunları

Amerika hakkında bilgiler :Amerika, birçok toplumsal sorunla karşı karşıyadır. Bunların bazıları şunlardır:

Irkçılık ve ayrımcılık: Amerika’da, özellikle siyahiler ve Latin Amerikalılar gibi bazı azınlıklar, ırksal ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Bu durum, toplumun bazı kesimleri arasında gerilim ve tartışmalara neden olabilmektedir.

Yoksulluk: Amerika’da, birçok insan yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Yoksulluk, özellikle büyük şehirlerde göçmenler, afetler ve işsizlik gibi faktörler nedeniyle artmaktadır. Yoksulluk, birçok insanın sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden olabilmektedir.

Sağlık sorunları: Amerika, dünyanın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip olsa da, yine de birçok insanın sağlık sorunları ile mücadele etmesi gerekmektedir. Özellikle sağlık hizmetleri için yeterli finansmana sahip olmayanlar, sağlık sorunlarına çözüm bulmakta zorlanabilmektedir.

Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı: Amerika, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Birçok kişi, uyuşturucu kullanımı nedeniyle sağlık sorunları yaşamakta ve hayatını kaybetmektedir.

Silahlı şiddet: Amerika’da silahlı şiddet, özellikle son yıllarda artış göstermiştir. Okul saldırıları, polis şiddeti ve diğer silahlı saldırılar, toplumda korku ve endişeye neden olmaktadır.

Amerika hakkında bilgiler : Amerika’da hayat oldukça çeşitlidir ve ülke, farklı kültürlerin ve yaşam tarzlarının bir arada bulunduğu bir yerdir. Bu sorunların çözümü için Amerika, federal, eyalet ve yerel hükümetlerin yanı sıra, sivil toplum örgütleri ve bireylerin de birlikte çalışması gerekmektedir. Eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve yoksullukla mücadele gibi konularda yapılan yatırımlar ve politikalar, bu sorunların çözümüne katkı sağlayabilir.

Amerika’nın turistik yerleri

Amerika hakkında bilgiler :Amerika, dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biridir ve ziyaretçilerine her türlü deneyim sunar. İşte Amerika’nın turistik yerlerinden bazıları:

New York City: Amerika’nın en büyük ve en ikonik şehirlerinden biridir. Empire State Building, Özgürlük Heykeli, Times Meydanı ve Central Park gibi dünya çapında ünlü yerlere sahiptir.

Los Angeles: California’da yer alan Los Angeles, ünlü Hollywood Walk of Fame, Beverly Hills, Santa Monica Plajı ve Griffith Gözlemevi gibi turistik yerlere ev sahipliği yapmaktadır.

Las Vegas: Nevada çölünde yer alan Las Vegas, dünyaca ünlü kumarhaneleri, lüks otelleri, eğlence parkları ve gece hayatı ile ünlüdür.

Grand Canyon: Arizona’da yer alan Grand Canyon, muhteşem manzarası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri kendine çekmektedir.

Yellowstone Milli Parkı: Wyoming, Montana ve Idaho eyaletlerinde yer alan Yellowstone Milli Parkı, doğal kaynakları, sıcak su kaynakları, yaban hayatı ve doğal güzellikleriyle ünlüdür.

Washington DC: Amerika’nın başkenti Washington DC, Beyaz Saray, Ulusal Mall, Smithsonian Müzeleri ve Lincoln Anıtı gibi turistik yerlere ev sahipliği yapmaktadır.

Orlando: Florida’da yer alan Orlando, Disney World, Universal Studios ve SeaWorld gibi ünlü eğlence parklarına ev sahipliği yapmaktadır.

San Francisco: Kaliforniya’da yer alan San Francisco, Golden Gate Köprüsü, Alcatraz Adası ve Fisherman’s Wharf gibi turistik yerleri ile ünlüdür.

Amerika hakkında bilgiler : Amerika’da hayat oldukça çeşitlidir ve ülke, farklı kültürlerin ve yaşam tarzlarının bir arada bulunduğu bir yerdir. Bu sadece Amerika’nın turistik yerlerinden bazılarıdır ve ülke geniş bir coğrafyaya sahip olduğu için ziyaretçiler için birçok seçenek sunar.

Amerika’da Spor

Amerika hakkında bilgiler : Amerika, spor dünyasında büyük bir etkiye sahip olan bir ülkedir. Popüler sporlar arasında futbol, beyzbol, basketbol, buz hokeyi ve Amerikan futbolu bulunmaktadır. Ayrıca tenis, golf, yüzme, atletizm, güreş ve voleybol gibi diğer sporlar da popülerdir.

Amerika, ünlü profesyonel spor liglerine sahiptir. Bunlar arasında NFL (Amerikan futbolu), MLB (beyzbol), NBA (basketbol), NHL (buz hokeyi) ve MLS (futbol) bulunmaktadır. Bu ligler, dünya çapında bir hayran kitlesine sahip ve her yıl büyük turnuvalar düzenlenmektedir.

Amerika’da kolej sporları da oldukça popülerdir. Kolej futbolu ve basketbolu, özellikle büyük okullar arasında büyük bir heyecan yaratmaktadır. Bu sporlar, öğrencilerin ve mezunların okullarına olan bağlılıklarını göstermek için kullanılan bir araçtır.

Amerika’da, her seviyede spor faaliyetleri yapmak mümkündür. Gençler için lise ve ortaokul sporlarına ek olarak, yetişkinler için amatör ligler ve halka açık spor salonları da mevcuttur. Amerika’da, fitness kültürü de oldukça yaygındır ve birçok insan düzenli egzersiz yapar.

Amerika’da spor kültürü büyük bir rol oynamaktadır ve zengin bir spor geçmişi ve çeşitli spor dalları vardır. Amerikalılar, sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemişlerdir ve spor etkinlikleri, ülke genelinde birçok insanın ilgi odağı haline gelmiştir.

Amerika’da yaşayan Türk’ler

Amerika hakkında bilgiler : Amerika’da yaşayan Türkler, genellikle farklı sebeplerden dolayı ülkeye göç etmişlerdir. Bazıları eğitim, iş veya aile sebepleriyle Amerika’ya gelirken, diğerleri ise daha iyi bir yaşam standardı arayışı nedeniyle göç etmiştir.

Tam olarak kaç Türk vatandaşı Amerika’da yaşadığı konusunda net bir veri bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye’den Amerika’ya göç eden Türklerin sayısı son 50 yılda önemli ölçüde artmıştır. 2020 yılı itibariyle, Amerika’da yaklaşık 500.000 Türk kökenli insan olduğu tahmin edilmektedir.

Amerika hakkında bilgiler Bununla birlikte, Türkiye kökenli insanların sayısı, Amerika’daki Türklerin tam sayısını yansıtmayabilir. Bazı Türkiye kökenli insanlar, başka ülkelerde doğmuş veya başka ülkelerde yaşamış olabilirler. Ayrıca, Türk vatandaşları ve Türk kökenli Amerikalıların ayrımı da yapılmaktadır.

Genel olarak, Amerika’da Türklerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Türk toplumu, Amerika’da ticari, akademik ve kültürel alanda önemli bir varlığa sahiptir

Amerika’da yaşayan Türkler, genellikle büyük şehirlerde yaşarlar. New York, Los Angeles, Chicago, Miami ve Washington DC gibi şehirlerde Türk topluluğu oldukça yaygındır. Türkler, bu şehirlerde kültürlerini ve geleneklerini sürdürürler ve Türk restoranları, marketleri ve kültür merkezleri gibi yerlerde bir araya gelirler.

Amerika’da yaşayan Türkler, ülke genelinde farklı iş kollarında faaliyet göstermektedirler. Bazıları işletme sahibi olurken, diğerleri de doktor, mühendis, avukat, öğretmen ve sanatçı gibi farklı mesleklerde çalışmaktadır. Türkler, Amerika’da topluma katkıda bulunmakta ve ülkedeki çeşitlilik ve kültürel zenginliğe katkı sağlamaktadır.

Amerika’da yaşayan Türkler, genellikle Türk kültürüne bağlıdır ve Türk toplumuyla sıkı bir bağları vardır. Birçok Türk derneği ve toplulukları, Türk kültürünün korunması ve yayılması için çaba göstermektedir. Bunların yanı sıra, Türk festivalleri, yemekleri, müzikleri ve dansları gibi etkinlikler de düzenlenmektedir.

Amerika’da yaşayan Türkler, farklı nedenlerle göç etmiş olsalar da, ülkede yaşayan diğer topluluklarla birlikte uyum içinde bir yaşam sürdürmektedirler. Türkler, Amerika’da kültürlerini koruyarak, ülkenin çeşitliliğine ve zenginliğine katkıda bulunmaktadır.

Amerika’nın nüfusu

Amerika hakkında bilgiler : Amerika’nın nüfusu, 2021 yılı itibariyle yaklaşık 332 milyon kişidir. Amerika, dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir.

Amerika’nın nüfusu, çeşitli etnik gruplardan oluşmaktadır. Amerika hakkında bilgiler  En büyük etnik gruplar, beyazlar (%60) ve Hispanikler (%18) olarak belirtilmektedir. Siyahlar (%13), Asyalılar (%6), Amerika yerlileri (%1) ve Pasifik Adalıları (%0,2) gibi diğer etnik gruplar da ülkede yer almaktadır.

Amerika, göçmen nüfusu açısından da oldukça çeşitlidir. Amerika hakkında bilgiler Ülkeye gelen göçmenler, Asya (%28), Latin Amerika (%26) ve Avrupa (%13) gibi farklı bölgelerden gelmektedir. Göçmenlerin yanı sıra, Amerika’da yaklaşık 11 milyon kişi yasadışı olarak yaşamaktadır.

Amerika’nın nüfusu, eyaletlere göre de farklılık göstermektedir.Amerika hakkında bilgiler  Kaliforniya, Texas ve Florida gibi eyaletler, en kalabalık üç eyalet olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda, Alaska ve Wyoming gibi daha küçük nüfuslu eyaletler de mevcuttur.

Amerika hakkında bilgiler : Amerika’nın nüfusu oldukça çeşitlidir ve farklı etnik gruplardan ve göçmenlerden oluşmaktadır. Ülke, göçmen nüfusu açısından da oldukça çeşitli bir yapıya sahiptir.

Amerika hakkında bilgiler

Amerika’nın siyasi yapısı

Amerika hakkında bilgiler Amerika Birleşik Devletleri, federal cumhuriyet yapısına sahip bir ülkedir ve federal hükümet, eyaletlerin hükümetleriyle birlikte yönetimini sürdürür. Amerika Birleşik Devletleri’nde, üç ayrı kuvvet olan yasama, yürütme ve yargı kolları tarafından yönetilmektedir.

Yasama kolu, Kongre olarak adlandırılan iki meclisten oluşur: Senato ve Temsilciler Meclisi. Senato, her eyaletten iki senatörden oluşur ve tüm ülkede toplam 100 senatör vardır. Amerika hakkında bilgiler  Temsilciler Meclisi ise eyaletlerin nüfuslarına göre belirlenir ve ülkede toplam 435 temsilci vardır. Yasama kolu, federal yasaları ve bütçeyi onaylama yetkisine sahiptir.

Amerika hakkında bilgiler Yürütme kolu, başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte federal hükümetin en üst düzeydeki yönetim organıdır. Başkan, federal yasaları uygulamak, devlet başkanı olarak ülkeyi temsil etmek ve yürütme kolu altındaki bakanlıkları ve ajansları yönetmekten sorumludur.

Jargı kolu ise federal mahkemeler ve Yüksek Mahkeme tarafından temsil edilir.Amerika hakkında bilgiler  Yargı kolu, federal yasaların yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgili konularda yetkili mahkemeleri yönetir. Yüksek Mahkeme, federal yasaların anayasaya uygunluğunu değerlendirir ve federal mahkemeler tarafından verilen kararları temyiz eder.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde eyaletler de kendi siyasi yapılarına sahiptir Amerika hakkında bilgiler  ve her eyalet kendi valisi, yasama meclisi ve yargı sistemi ile yönetilir. Eyaletler, federal hükümetle birlikte çalışarak ülkenin genel yönetiminde büyük bir rol oynarlar.

 

Amerikan Başkanları

Amerika hakkında bilgiler   Amerika Birleşik Devletleri tarihinde, birçok önemli lider ve başkan görev yapmıştır. İşte Amerika Birleşik Devletleri’nin tarihinde görev yapan bazı önde gelen başkanlar:

 1. George Washington (1789-1797)
 2. John Adams (1797-1801)
 3. Thomas Jefferson (1801-1809)
 4. James Madison (1809-1817)
 5. James Monroe (1817-1825)
 6. John Quincy Adams (1825-1829)
 7. Andrew Jackson (1829-1837)
 8. Martin Van Buren (1837-1841)
 9. William Henry Harrison (1841)
 10. John Tyler (1841-1845)
 11. James K. Polk (1845-1849)
 12. Zachary Taylor (1849-1850)
 13. Millard Fillmore (1850-1853)
 14. Franklin Pierce (1853-1857)
 15. James Buchanan (1857-1861)
 16. Abraham Lincoln (1861-1865)
 17. Andrew Johnson (1865-1869)
 18. Ulysses S. Grant (1869-1877)
 19. Rutherford B. Hayes (1877-1881)
 20. James A. Garfield (1881)
 21. Chester A. Arthur (1881-1885)
 22. Grover Cleveland (1885-1889)
 23. Benjamin Harrison (1889-1893)
 24. Grover Cleveland (1893-1897)
 25. William McKinley (1897-1901)
 26. Theodore Roosevelt (1901-1909)
 27. William Howard Taft (1909-1913)
 28. Woodrow Wilson (1913-1921)
 29. Warren G. Harding (1921-1923)
 30. Calvin Coolidge (1923-1929)
 31. Herbert Hoover (1929-1933)
 32. Franklin D. Roosevelt (1933-1945)
 33. Harry S. Truman (1945-1953)
 34. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)
 35. John F. Kennedy (1961-1963)
 36. Lyndon B. Johnson (1963-1969)
 37. Richard Nixon (1969-1974)
 38. Gerald Ford (1974-1977)
 39. Jimmy Carter (1977-1981)
 40. Ronald Reagan (1981-1989)
 41. George H.W. Bush (1989-1993)
 42. Bill Clinton (1993-2001)
 43. George W. Bush (2001-2009)
 44. Barack Obama (2009-2017)
 45. Donald Trump (2017-2021)
 46. Joe Biden (2021-günümüz)

Bu isimler, Amerika Birleşik Devletleri’nin tarihindeki en önemli liderler arasındadır ve ülkenin politik, sosyal ve kültürel gelişiminde büyük bir rol oynamışlardır.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu